Správa pre rodičov

„Vážení rodičia,
      
Dovoľujeme si Vám zaslať niekoľko zásadných informácii k obnoveniu tréningového procesu, ktorý by mohol začať v najbližších dňoch resp. týždňoch. Prosíme Vás o dôkladné preštudovanie si zaslaných dokumentov. Vzhľadom na to, že „Súhlas zákonného zástupcu“ je nevyhnutné doniesť k úvodnému tréningu si uvedomujeme, že nie každý z Vás má prístup k tlačiarni a preto sme pre Vás pripravili možnosť si toto tlačivo vyzdvihnúť osobne na bráne hlavného vchodu areálu mestského štadióna Dubnica nad Váhom (pri Pivárni Spartak). Tlačivá budú od zajtra 15.00 zavesené v euroobale na bráne v počte cca 50 ks. Prosíme Vás, aby ste si vždy vzali iba jedno tlačivo.
   
Jednou z príloh je aj stanovisko klubu FK Dubnica nad Váhom k hradeniu členského príspevku za mesiac apríl 2020.
        
V prípade otázok či nejasností kontaktujte „svojho“ príslušného trénera.
            
 ! Pod textom sa nachádzajú potrebné prílohy !